#166776
Anonym

Den mulighed foreligger naturligvis, og som fornuftig og ansvarlig samfundsborger er det vel nærmest en pligt!

Men, hvis man ser bort fra de direkte kriminelle dele af situationen, er jeg mildt sagt forundret over, at man ved økonomiske problemer, blot kan flytte sin lønkonto til en ny bank, fortsat (8 måneder) have råderet over dyre biler etc. etc., hvorefter “profesionelle” rådgivere giver dem udsigt til at få saneret deres gæld over en 5 årig periode.

Hvis denne model danner præcedens, står vores finansielle system vel foran nogle eksorbitante store afskrivninger, da der stadig må være meget usund gæld i systemerne?