#166752
Anonym

Send et rekommanderet brev med indleveringsattest til selskabet.

Behold af bevismæssige årsager en kopi af brevet.

I brevet skal du meddele Inkassofirmaet, at du bestrider fordringens eksisterens. Du har ikke foretaget noget køb hos det pågældende selskab, og der henstår ingen fordring.

Du skal meddele inkassoselskabet, at dersom de stadig mener at have en fordring opfordres til at indbringe sagen for fogedretten og der forelægge dokumentation for deres tilgodehavende.

Når først du har gjort indsigelse mod fordringes eksistens, kan inkassofirmaet ikke sende flere breve og pålægge flere inkassosagsgebyrer, da dette strid mod god inkassoskik. Inkassofirmaet vil med andre ord være tvunget til enten at droppe kravet eller føre sagen frem i fogedretten, hvilket de ikke vil gøre, hvis fordringen er tvivlsom.

I fogedretten vil du naturligvis kræve dine sagsomkostninger dækket i forhold til at inkassofirmet ubegrundet har gjort krav gældende.