#166248
HJL

Advarsel det er hård læsning

Link til loven er her
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114240

Rettelse af min egen stavefejl det hedder alliance, min fejl

og så min joke:

jeg trode det hed Ali-ance fordi den tidligere formand hed Ali…

Jeg ved den var plat men pointen stod jo allerede i mit første svar.