#166198
Forbrugeren

Det er ikke på grund af lovgivningen, at de ikke vil. Det kan være fordi deres system ikke understøtter andet end månedlige udbetalinger.

Min egen pensionskasse har i seneste nummer af informationsbladet, de sender en gang i mellem skrevet følgende “Som noget nyt skal også pensionerede medlemmer fremover bidrage til at dække administrationen af pensionerne via det faste månedlige gebyr på 30 kr. Det er en naturlig konsekvens af, at alle har hel eller delvis adgang til pensionskassens medlemsservice og får tilsendt materiale, fx den årlige pensionsoversigt eller oversigter over pensionsudbetalinger.”

Det er efterhånden sådan, at de fleste selskaber i dag kræver gebyrer af alle kunderne og ikke kun de bidragsbetalende, som det var kutyme for 5-10 år siden. Jeg er ret sikker på, at den måde som min pensionskasse har valgt at gøre det på, er lovligt. Det er ud fra en rimeligheds betragtning, at man også lægger gebyrer på pensionister i dag.