#166186
Krisser

Sidst jeg kontrollerede, er det indkomst (løn, honorarer, overskud fra selvstændig virksomhed, kapitalindkomst, aktieindkomst, mv.) før evt. fradrag der er styrende for SU.