#166184
thsv

1) divider med totalrenten (2,5+0,5) og gang med den nye totalrente, så simpelt er det, når lånet er afdragsfrit.
Under afdrag skal du bruge Excels ydelsesformel med 5% og tillægge adm.bidrag bagefter, det er ikke så let, men nettoydelsen stiger ikke så voldsomt, da afdragene forskydes ved den højere rente.

2) Kursen er for ringe på 3% 20 år til at det kan betale sig!

3) Du må afgøre om du kan score 3% i rente plus de 5% i kursgevinst over 26 år ved at delindfri dit lån.