#166150
Krisser

Er skødet endeligt tinglyst uden anmærkninger?