#166028
Forbrugeren

Det er klart, UnitLinked produkter er opfundet for, at overføre risikoen helt og holdent til kunden, samt at få en måde at malke kunden på(de skal jo tjene nogle penge som kan betale afkastet til den med en garanteret rente på 4,5 %). Men dette skal nok stoppe når det nye kontributionsprincip træder i kraft. Så må de ikke længere overføre penge fra kunder på 1,5 % grundlag til kunder på 4,5 % grundlag. Der er nogle kunder på de høje grundlag, som får sig en overraskelse, når de pludselig får mindre i rente end de 4,5 %, fordi der ikke er nogle penge, at give til disse kunder.

Det er følgende formulering fra Finanstilsynet som siger dette: “Finanstilsynet vil således som udgangspunkt ikke finde det rimeligt, at der kan ske en gruppevis nedskrivning af bonuspotentialet på fripoliceydelser mellem forsikringer, hvis vægtede grundlagsrente har et spænd på mere end 1%-point.”