#166020
Anonym

Kære Forbruger
Jeg vrøvler om pensionsdelen (kapital, rate, livrente) – forsikringsdelen kan man i sagens natur aldrig administrere selv. Pensionsindbetalingerne kan i pensionsselskaberne placeres til gennemsnitsrente eller til markedsrente i det, der i gamle dage hed unit link produkter. I sidstnævnte vælger man selv, hvordan pengene skal investeres, typisk via en procentfordeling på en række tilbudte fonde. Og disse fonde betaler skam gerne en passende kickback fee til pensionsselskaber og banker, men det afholder ikke pensionsselskaberne fra at opkræve engangsgebyrer og løbende afkastgebyrer af pensionen.
Venlig hilsen
Tove