#165862
Anonym

Hej John,
Er det udlingsskatten du omtaler:
Midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger
Der skal betales udligningsskat af store pensionsudbetalinger i perioden fra 1. januar 2011 til og med 2019. Det berører bl.a. livrenter, tjenestemandspensioner, ATP Livslang Pension, ratepensioner og folkepensionens grundbeløb. Derimod skal du ikke betale udligningsskat af kapital-, førtids- og invalidepensioner.

Når SKAT beregner din udligningsskat, giver SKAT dig et bundfradrag på 362.800 kr. (2010). Det betyder, at udligningsskatten kun trækkes af den del af dine samlede pensionsudbetalinger, som overstiger dette beløb. Hvis du er gift, og en af jer ikke udnytter sit bundfradrag, kan I få overført op til 121.000 kr. (2010) af bundfradraget til den anden af jer.

Udligningsskatten er på 6 pct. i 2011-2014. Fra og med 2015 sænkes skatteprocenten med 1 procentpoint årligt. Fra 2020 skal der ikke betales udligningsskat mere.