#165836
Forbrugeren

Men skelner mellem flere typer pensionsordninger. Jeg prøver at nævne dem efter hvor restriktive de er, med den som er mest først.

Der er dem som er baseret på en offentlig overenskomst. De kan for alle praktiske formål ikke røres før du skal pensioneres, de kan dog flyttes til et andet pensionsinstitut, som må tilbyde livrenter, da de altid indeholder livrenter og det må banker per definition ikke tilbyde, da de ikke er et forsikringsselskab. Der er enkelte undtagelse, hvor den væsentligste er udlandske statsborgere, som permanent udrejser fra Danmark og stopper med at arbejde for en dansk arbejdsgiver. Ordninger i Sampension tilhører stort set alle denne type.

Så er der dem hvor arbejdsgiveren indbetaler efter overenskomst og der er det typisk overenskomst parterne som skal acceptere at ordningen ophæves, dvs. fagforeningen og arbejdsgiverforeningen.

Så er der dem, hvor arbejdsgiver ikke indbetaler i henhold til overenskomst, men efter din ansættelseskontrakt, der skal arbejdsgiveren normalt acceptere det og det har din pensionsordning garanteret været.

Endelig er der de rene selvbetalte. Dvs. du har selv oprettet ordningen og indbetalt til den. Den kan frit hæves, dog mod betaling af afgift til staten på 60 % ved førtidig ophævelse.

Der skal altid betales 60 % i afgift ved førtidig ophævelse. Da der er tale om en afgift kan den ikke modregnes skat i andre land, hvis du bor i udlandet, når du ophæver din pensionsordning i utide, hvis det land du bor i opkræver skat ved udbetaling af en pensionsordning. Det er tilsigtet fra lovgiver, at det er en afgift og ikke en skat.