#165782
Anonym

Jeg har lige fået hurtig svar fra mit pensionsselvskab.
De skriver desværre følgende:

“Ophævelse

Ifølge pensionsregulativet § 12 D om ophævelse af pensionsordningen står der:

Pensionsordningen kan ophæves, hvis medarbejderen er fyldt 60 år, og forsikringer efter omskrivning til præmiefri forsikring på tilbagekøbstidspunktet ikke omfatter nogen løbende ydelser, der tilkommer medarbejderen selv, over et grundbeløb på 5.300 kr. årligt eller en sum på over 53.000 kr. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

Hvis en del af forsikringens opsparede værdi er overført fra medarbejderens pensionsordning fra tidligere stilling jf. § 4, kan denne del kun ophæves, hvis:

de ovenfor anførte betingelser for ophævelse er opfyldt, og
den tidligere pensionsordnings betingelser for ophævelse er opfyldt.

Da du ikke er fyldt 60 år, har du ikke mulighed for at ophæve din pensionsordning.”

Det betyder åbenbart at jeg er stavebunds til jeg er 60 år. Kan det virkelig være rigtigt?