#165654
Michael

Forkert. Forældelse gælder for al slags gæld uanset hvad ens hukommelse fortæller. Dog er domsfældelser for gældsposter i fogedretten undtaget for forældelse samt gæld der er indgået frivilligt forlig for..