#165574
Forbrugeren

Der er f.eks. http://www.danskebank.dk/da-dk/Erhverv/Mindre-erhverv/Netbank/Sikkerhed/Mistanke-om-misbrug/Pages/Mistanke-om-misbrug.aspx og http://lokalavisen.dk/politiet-advarer-mod-indbrud-i-din-netbank-/20081031/artikler/192327237, hvor der står “Jonas Torp understreger, at indbrud i netbanken ikke er kundens problem, men bankens problem. Danske Bank har, i lighed med de andre banker, valgt at dække de tab, som kunderne lider ved indbrud i netbank.”

Et helt anden ting er, at ingen bank stiller sig frivilligt frem og siger, at vi har haft x antal indbrud i vores netbank, hvor der blev stjålet for y mio.

Det er så samtidig rigtig, at de fleste netbank indbrud ville være forhindret, hvis folk opdaterede softwaren på deres pc. Det kan være en stor opgave, derfor er der også lavet et program, som kan hjælpe med det. Det hedder Secunia PSI og er lavet af et dansk firma og er gratis at bruge for privat personer. Programmet kan hentes her http://secunia.com/vulnerability_scanning/personal/

Baggrunden for Nemid er, at bankerne vandt udbudet om, at afløse den digitale signatur. Denne blev aldrig særlig udbredt, fordi den ikke kunne bruges i bankerne, da bankerne blandt andet af konkurrencehensyn ikke ville tillade, at et system som ikke var udviklet af bankerne blev brugt til login i bankerne.

Personlig havde jeg foretrukket, at man kunne fortsætte med de gamle login løsninger, da man så slap for, at skulle have denne lap pap, hvor man skal aflæse koden. Da jeg blandt andet via ovennævnte program sørger for, at holde min pc beskyttet og opdateret, så har jeg ikke samme problem som så mange andre har, med uopdateret software.