#165448
test

lige en præcisering af forældelse af gæld.

“Generelt afbrydes forældelsen af gæld, hvis skyldneren udtrykkeligt – eller ved sin handlemåde – erkender sin forpligtelse over for fordringshaveren. Eller når fordringshaveren foretager retslige skridt mod skyldneren. Det kan for eksempel ske ved betalingspåkrav påtegnet af fogedretten, voldgiftskendelse eller anden bindende afgørelse, der fastslår fordringens eksistens og størrelse.”

så bare rolig dine skyldnere behøver ikke din medvirken til at undgå at gælden bliver forældet.