#165428
Michael

Flere fejl i dit indlæg:

1) Forældelsesfristen er ikke nedsat til 3 år, men fra 20 til 10 år.
2) Forældelsesfristen starter i det øjeblik du misligholder betalingsaftalen og ikke fra stiftelsesdatoen. I såfald ville al gæld >10 år jo automatisk blive forældet eksempelvis realkreditlån og det er jo ikke tilfældet.

Forældelsesfristen på 3 år gælder for fakturaer, eksempelvis en håndværkerregning.