#165284
Anonym

Hvis der er tale om ejendomsavancebeskatning for foreningen, indgår omkostningen i foreningens regnskab og påvirker egenkapitalen/andelsværdien. Formueændringen fordeles efter fordelingstal på de enkelte lejligheder.