#165148
Anonym

Der er flere ting, man skal overveje – når man som ung tegner livrenter.
Som udgangspunkt er en livrente ikke en opsparing – men man køber retten til en livsvarig ydelse – og livrenten kan normalt ikke tilbagekøbes.
Hvis man er gift – kan man aftale, at ydelsen udbetales til længstlevende – eller man kan aftale, at ydelsen udbetales i mindst f. eks. 10 år/og sålænge en af ægtefællerne lever.. Dermed er alle pengene ikke tabt – hvis man dør tidligt.
Nogle selskaber udsteder livrenter efter de gamle døds-statistikker – andre selskaber har hævet gennemsnitsalderen – så ydelsen bliver mindre.
Jeg tror, at det drejer sig om, at finde det selskab – som lover den største ydelse i dag.