#111622
fk2001

Jeg blev lige nysgerrig for at se om der skule være noget interessant. På deres front page står der:

“Andelstanken går ud på at alle behandles ens. Dette skal forstås på den måde, at der gives samme rente til vore indskydere, uanset omfanget af øvrige forretninger med os. På samme måde betaler vore udlånskunder den til enhver tid fastsatte rente på et udlånsprodukt – uanset lånets størrelse.”

Og så kiggede jeg lige i rentesatserne. Ikke noget særligt – lige med undtagelse af børneopsparingen den giver op til 5,5%. Interessant for junior, ikke? Under børneopsparing står der så:

“Oprettelse af børneopsparingskonti til 5,50 % p.a. forudsætter, at indskyder har et helkundeforhold med Lunde-Kvong Andelskasse. Opfyldes dette forhold ikke, forrentes kontoen med 2,5% p.a.”

Jamen jamen, hvad var det lige jeg læste for to minutter siden……… “samme rente til vore indskydere, uanset omfanget af øvrige forretninger med os”

Så meget for dette. Så for mit vedkommende, slut prut finale.