#103816
Michael

Har du aktier i den bank du omtaler. Dine ord minder om en dårlig reklame…. Re-klamt…!
Michael