#164878
Michael

Husk på at konverteringsgevinsten ved fastrentelån bliver mindre som årene går. Går der eksempelvis 10 år inden den lange rente er steget 2%-point er gevinsten meget mindre og desuden skal man regne de 10 “dyre” år med i regnestykket. Du kan også spørge sådan: Hvis den lange rente forventes at stige 2%-point inden for et par år hvorfor er den så ikke steget allerede? Det er præcis samme mekanik der gør sig gældende som for aktiekurser.

Hele “konverteringslegen” er ekstremt spekulativ og vælger man et fastrente lån af den årsag alene gør man efter min mening en stor fejl. Vælg fastrente fordi du ønsker at kende din ydelse i hele lånets løbetid og ikke af andre årsager.

Det langt overvejende sandsynlige scenarie er, at den lange rente stiger og falder langsomt mens den korte rente fint kan have større udsving inden for kort tid. Dog vil den korte rente i overvejende grad ligge under den lange.