Forside Fora Privatøkonomi LIC Bank (Lån & Spar) LIC Bank (Lån & Spar)

#164792
PD 99

Lån & Spar har tilsyneladende over 30 af disse specielle loyalitetsbanker/systembanker – en liste findes i bankens offentliggjorte årsrapport her:

http://viewer.zmags.com/publication/cc59a52f#/cc59a52f/77

Og der er noget for enhver smag:

Behandlingsgaranti.dk – behandlingsgarantimc.dk
Centralforeningen for Stampersonel – http://www.csbanken.dk
Danmarks Jurist- og Økonomforbund – http://www.djoeffordelsbanken.dk
Fængselsforbundet – http://www.faengselsforbundsbank.dk
Dansk Jernbaneforbund – http://www.sporbanken.dk
Dansk Sygeplejeråd – http://www.dsrbank.dk
Uddannelsesforbundet – http://www.uddannelsesforbundsbanken.dk
Dansk Told & Skatteforbund – http://www.dtsbank.dk
Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening – http://www.dflbanken.dk
Den Danske Dyrlægeforening – http://www.dddfordelsbanken.dk
DM – http://www.dmbank.dk
Farmakonomforeningen – http://www.farmakonombank.dk
Forbundet Kommunikation og Sprog – http://www.ksbank.dk
FDM – http://www.fdmmastercard.dk
Foreningen af Radiografer i Danmark – http://www.radiografbank.dk
Forsvarets Civil-Etat – http://www.fcebank.dk
Gymnasieskolernes Lærerforening – http://www.glfordelsbanken.dk
HK/Post & Kommunikation – http://www.pokobank.dk
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark – http://www.officersbanken.dk
Ingeniørforeningen i Danmark – http://www.idabank.dk
Jordbrugsakademikerne – http://www.jafordelsbanken.dk
Københavns kommunes Embedsmandsforening – http://www.kkebank.dk
Københavns Lærerforening – http://www.klfbank.dk
LIC – Lærernes Indkøbscentral – http://www.licbank.dk
Lægeforeningen – http://www.lffordelsbanken.dk
Lærerstuderendes Landskreds – http://www.llfordelsbanken.dk
Maskinmestrenes Forening – http://www.maskinmestrenesbank.dk
Pharmadanmark – http://www.pharmabank.dk
Politiets Sprogforbund – http://www.sprogforbundsbanken.dk
Politiforbundet – http://www.politibanken.dk
PROSA – http://www.prosabank.dk
Sammenslutningen af Funktionærer – http://www.safubank.dk
Statstjenestemændenes Centralorganisation II – http://www.coiibank.dk
Søfartens Ledere – http://www.soefartensbank.dk

Men kravet om helkundeforhold kan nok holde mange væk.

Og det er langt fra sikkert, at det overhovedet kan betale sig at kun at have 1 bank, som de kræver. Har man et større indlån, er deres rentesats helt til grin i forhold til hvad man ellers kan finde på Mybanker.