#164752
Anonym

I en arbejdsgiver administreret pensionsordning indbetaler arbejdsgiveren pensionsbeløbet til pensionsselskabet. Hvilket selskab, der vælges, og hvordan pensionsordningen overordnet er skruet sammen, bestemmes som regel af arbejdsgiveren, som samtidigt yder en vis procentdel oven i lønnen som tilskud til pensionen. Derudover kan man selv, som ansat, indbetale af egen løn til pensionsordningen – det er det, der kaldes egen andel. Nogle virksomheder kræver, at medarbejderen selv indbetaler et minimumsbeløb til pensionen for at indgå i ordningen. Andre steder betaler virksomhederne en ganske høj pensionsandel uden at kræve egen betaling, for eksempel i finansielle virksomheder, så det er vigtigt at spørge ind til pensionsordninger i forbindelse med ansættelse.
Arbejdsgiver administrerede pensionsordninger havde indtil 2010 den fordel, at der ikke var noget øvre loft over indbetalingerne med fradragsret i modsætning til private pensioner, hvor der var loft over de årlige fradragsberettigede indbetalinger til både rate- og kapitalpension i størrelsesordenen 50.000 kr. for hver. Fra 2010 må der maksimalt indbetales (med fradrag) 100.000 kr. på ratepensioner, totalt for både arbejdsgiveradministrerede og private – mens der ikke er noget loft over fradragsberettigede indbetalinger til livrenter.

Anne, du skriver, at det er surt at arbejde gratis. Du skal være opmærksom på, at det beløb, du skal betale tilbage til SU, tillægges 7%, så det kommer faktisk til at koste dig penge, at du har tjent for meget i det forløbne år.
Se regneeksempel her:
http://www.su.dk/SU/betingelser/maadutjene/betaletilbage/regneeksempel2008/Sider/default.aspx