#111590
Michael

Vi har jo længe haft konkurrence på indlånsmarkedet, primært ført an af Skandiabanken og Salling Sparekasse for flere år tilbage, men der har ikke været så meget fokus på dette. Det skyldes sandsynligvis, at de store banker ikke tog kampen op og kunderne derfor ikke blev opmærksomme på mulighederne. I “gamle dage” fik man omkring 2,5% i rente i førnævnte banker hvor de store gav en kvart eller halv procent – hvis de da overhovedet gav noget, så renteforskellen var faktisk større end idag. Efter min mening er skylden helt og holdent bankkundernes egen, da der af en eller anden grund er en unødvendig stor loyalitet fra kundernes side.