#164278
Anonym

Nej THSV, nu har vi nok lidt bedre indblik i vores egen privatøkonomi end du har.

Danske Bank er konstaterbart, for vores vedkommende, billigere end Nordea, idet vi optimerer vores likviditet på en sådan måde, at vi kun i et helt ubetydeligt omfang har frie midler stående på lønkonyo/indlånskonti.