#164100
thsv

Totalt enig i den betragtning!
Og ved en sammenligning vil Nordea ved 4,95% og prioritet være billigere end DB ved 4,75% og indgen rente på budgetkontoen (eller er det 0,125%?).
Ved f.eks 300.000 kr spares 600 kr i årlig rente hos DB, men der tjenes 990 kr i Nordea i årlig rente af gn.snitligt indestående på 20.000 kr på modkontoen.
Ligeledes er stiftelsesomk. lavere i Nordea med deres 3.800, hvor DB kræver i alt 6.600 kr ved 300.000 kr.