#163824
thsv

Generelt set jo, specielt hvis du vælger et lån med afdrag, så netto-ydelsen ikke stiger voldsomt ved en renteforhøjelse.

Dog vil et obl.lån sikre en kendt ydelse, og bedre bevare friværdien, hvis renten skulle stige, da lånet så kan indfris til en bedre kurs ved salget.