#163744
nielsens

Til Test

Fejlen i administrationsbidraget gjaldt den ene kapitalpension, som jeg kunne få udbetalt allerede som 65-årig. Da jeg var ca. 65 ½ år spurgte jeg, hvorfor der stadig blev trukket et månedligt beløb for livsforsikringsdækning, når det nu var blevet til ren opsparing. Første forklaring var teknisk uforståelig, men efterhånden gik det op for PFA, hvad jeg mente, og så blev bidraget fjernet med tilbagevirkende kraft fra min 65 års fødselsdag. Se, den slags er ikke betryggende, for da jeg nu er 67, er også den anden kapitalpension blevet en ren opsparingsordning, og jeg kan ikke se, om de har fjernet livsforsikringsbidraget på den.