#163618
Forbrugeren

Så man opnår kun en fortjeneste på vel omkring 130.000 kr., men det er da også en slags penge bare ved at være kreativ. Men det gælder jo udelukkende hvis man har en egen pension under udbetaling, som gør at man har modregning i pensionisttillægget, ellers kan det overhovedet ikke betale sig og at man ikke har ramt loftet for modregningen, samt at hele indskuddet til kapitalpensionen kan rummes i modregningen, ellers er gevinst enten mindre eller et decideret tab på et par %. Dette gælder f.eks. hvis den samlede pensionsudbetaling overstiger 400.000 eller den samlede udbetaling er under 200.000.

Jf. denne http://www.nordealivogpension.dk/V%C3%A6rd+at+vide/Aktuelt+om+pension/Nyhedsbrev/Hvordan+vil+din+%C3%B8konomi+se+ud+som+folkepensionist/1400892.html
så starter modregningen ved 221196 for gifte og 194572 for enlige og modregningen er slut ved 323758,5 for gifte og 406747 for enlige. Hvis du tjener mere falder dit udbytte støt indtil det bliver negativt. Tilsvarende skal du et godt stykke op over bundgrænserne før du får overskud på indskuddet på kapitalpension. Man skal stadigvæk huske på, at den bliver beskattet med 40 % og indskuddet giver kun et rentefradrag på ca. 34-38 % afhængig af hvilken kommune du bor i.

Den eneste fordel man har, er at afkastet undervejs kun beskattes med 15 % mod de 27/42 % beskatning af friopsparing, men det skal så samtidig holdes op mod, de 2 – 6 % man taber på hovedstolen (dine indskud). Yderlige bliver de 85 % af renten også beskattet med 40 % afgift, hvilket giver en samlet skat på 49 % af afkastet på en kapitalpension. Så i virkeligheden er det ikke nogen fidus skattemæssigt at spare op på en kapitalpension, med mindre du er pensionist og du har en samlet indkomst mellem ca. 250.000 og 400.000 om året.