#163354
Krisser

Økonomisk burde det godt kunne hænge sammen. Din opsparing er dog i den lave ende. Tinglysningsomkostninger til skøde og lån er omkring 25 000 kroner alene (stempelafgiften på skødet vil blive beregnet af den offentlige vurdering, hvis denne er højere end salgsprisen), hertil kommer udgifter til advokat og bankgebyrer (regn nok med yderligere 20 000-25 000 kroner). Hertil kommer udgifter til materialer, nye møbler, flytning osv. Bankerne er ikke meget for at låne ud over 100 pct, men da du ikke har nogen anden gæld, står du fornuftigt. Tal med banken, og få et endeligt svar fra dem.