#162788
Anonym

Problemet er at Pengeinstitutankenævnet kun tager privatsager, og den her ligger lige på grænsen. Det spiller nogle banker på, men prøv dog at start en klagesag op. Ved godt at det ikke hjælper dig lige nu.
Nævn navnet på den bank der ikke retter sig efter reglerne, når du skriver indlæg f.eks. her på mybanker. Velbegrundet dårlig omtale er nok det eneste de har respekt for.

Nemkonto:

http://www.nemkonto.dk/wo/1025768.asp

pkt. 2.5

Finanstilsynet:

“Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1)

I medfør af § 43, stk. 2, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009, fastsættes:

Kapitel 5

Særlige regler for pengeinstitutter

§ 19. Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en almindelig indlånskonto. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium.