#162504
Forbrugeren

Selvfølgelig er de det, det var en forglemmelse fra min side. I øjeblikket er der fire banker, som har det rigtigt dårligt, som ikke er i FS.

Grunden til at du ikke hører så meget om BRF Bank er, at de skriver om BRF kredit i stedet for. De har overtaget flere nødlidende ejendomme end de andre kreditforeninger har tilsammen, de har næsten lige så store restancer som resten af kreditforeningerne har tilsammen. Det endog selvom deres markedsandel kun er på ca. 10 %. Desuden bliver mange af tabene skjult i BRF Kredit, da BRF Kredit har 1. prioriteten og banken har 2. prioriteten og de kan ikke engang få dækket 1. prioriteten på tvangsauktionerne.

Hvis du ser på BRF Banks halvsregnskab http://www.brf.dk/412568AF004881F2/alldocs/DOCURAN-88LD5S/$File/halvaarsrapport2010_brfbank.pdf, kan man se, at BRF Kredit har haft behov for at indskyde 400 mio. i banken efter tab og afskrivninger i 1. halvår på 164 mio. I 2009 havde de et underskud på 563 mio, hvilket skyldes tab og afskrivninger på næsten 800 mio. jf. http://www.brf.dk/412568AF004881F2/alldocs/DOCURAN-82YGH6/$File/bankarsrapport_2009.pdf. Så det går bestemt ikke godt for banken. Det er spændende at se deres tab og afskrivningskonto, når renten stiger igen.