#162402
Anonym

Erik K. Møller investeringsrådgiver skriver i “Ældre Sagen” at han har kendskab til, at kunder i Nordea og Danske Bank fraskriver sig retten til at modregne indestående på prioritetskontoen i gælden.

Han tilråder derfor kunder med prioritetslån/prioritetskredit at undersøge reglerne i deres pengeinstitut.