#162400
thsv

Det er niú ikke altid, at det er nettosaldoen, der er afgørende.

Har du et prioritetslån SDO hos Nordea på 1,5 million og indestående på 1,0 million, så vil de 255.000 kr faktisk være låst, hvis Nordea skulle gå konkurs.

Men ellers har du ret, i fremtidige konkurser er det 100.000 Euro, der er sikret per person.