#162320
Forbrugeren

Det nytter ikke noget. Det er din fagforening og din arbejdsgivers arbejdsgiverforening, der skal give tilladelsen. Sandsynligheden for at dette ske er stort set 0. Du bør dog kunne få flyttet din pensionsordning til et andet pensionsselskab som har arbejdsmarkedspensioner, men det kræver, at du har fået job og pensionsordning inden for det område, som det selskab dækker. Du skal dog være opmærksom på, at ordningen bliver flyttet med en klausul om, at du ikke kan hæve pensionen i utide, så du kan ikke via den omvej komme til at hæve den i utide. Den eneste mulighed er, at du flytte til udlandet med permanent ophold, dvs. du skal opsige lejlighed, hvis du lejer en, eller sælge dit hus og melde flytning til udlandet og så vidt jeg husker, skal du også skifte statsborgerskab, så kan du hæve den i utide, men der skal stadigvæk betales 60 % afgift til den danske stat og måske skat til den udenlandske, du er flyttet til. Da det er en afgift, kan den ikke modregnes i den udenlandske skat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Du kan under ingen omstændigheder få flyttet din arbejdsmarkedspensionsordning til en bank.