#161848
bjarne hymøller

Osse TAK til”grafit” hvorfor jeg gjorde det igen soendag?jo Sparkassen gad ikke i
1.omgang,fredag inden PBS lukr kl.15.30, at undersoege HVEM og HVAD ang.de RESERVATIONER..forst mandag stod det klart.
Det maate et spedbarn,en gravid Thaikone og dennes8 aarige dreng og jeg saa bare leve med
hele weekend’n, og stadig indtil der komr afregning fra det off.sygehusvesen paa befordring-godtgorelse til Grenaa,og Thisted 2 gange,for min navlebrok,eller rettere:
GO ON benzin Og. DKShell gir os MINE/vores penge tilbage!