#161538
Forbrugeren

Lånet fortsætter som hidtil. Afhængig af hvad der står i pantebrevet, kan renten dog godt blive ændret.