#161120
Anonym

Ta’ det nu roligt, venner! Grunden til, at artiklen er svær at gennemskue, er at det er et sammensurium af oplysnigner og mere eller mindre fejlagtige konklusioner.
Som nogen måske ved, har regeringen pr. 2010 indført en øvre grænse for fradrag på indbetalinger til ratepension på 100.000 kr. om året. Beløb ud over 100.000 kr. skal indbetales på en livrente for at opnå fradrag.
S-SF forslaget vil begrænse det totale fradrag til 100.000 kr. om året. Det giver som sådan ikke nogen ekstra udgift ved pensioneringen, men derimod en mindre pensionsudbetaling, hvis man vælger at skippe indbetalinger over 100.000 kr. Og helt ærligt: hvor mange indbetaler mere end 100.000 kr. til pension om året? Det er omregnet ca. 8.300 kr. om måneden i ren pensionsopsparing, og med livforsikring, sundhedsforsikring, invalideforsikring, kritisk sygdom og gebyrer løber det op over omkring 10.000 kr. om måneden. For en person, der tjener 440.000 kr. om året, skal der indbetales næsten 30% af lønnen (før fradrag af AM bidrag) for at nå op over grænsen, mens det er omkring 17% af lønnen for en person med indtægt på 770.000 kr.
Ønsket om at sikre 60% af indkomsten efter pensionering via pensionsudbetalinger hænger som regel sammen med ønsket om at fortsætte med at bo i ejerboligen. Hvis man ikke vil indbetale til pensionsopsparing uden fradragsmulighed, kan man derfor vælge at afdrage på gæld i ejendommen, eller man kan simpelthen spare op til alderdommen i frie midler i stedet for.