#161072
Anonym

Et ejerpantebrev er udstedt af ejeren til sig selv med pant i hans ejendom og kan være håndpantsat til en kreditor til sikkerhed for et økonomisk mellemværende (herunder f.eks en ejerforening ved ejerlejligheder).

Der er dog næppe tale om et ejerpantebrev håndpantsat til en grundejerforening; idet skødet da allerede burde respektere dette.

Alt tyder på, at der blot er tale om et ejerpantebrev, som den tidligere ejer er forpligtet til at få aflyst i forbindelse med handelens berigtigelse.

De retlige relationer i forbindelse med en ejendomshandel består umiddelbart mellem sælger og køber, der som oftest vil være repræsenteret ved egne rådgivere; hvorfor du bør rette henvendelse herom til den person, som berigtiger handelen på dine vegne.

.