#160970
Michael01

http://www.erhvervsbladet.dk/boersnyt/1987-6.-juli-banken

Som de fleste af perioden kriseramte banker, havde 6. juli Banken satset stærkt på risikable udlån til større entreprenører, der stod for opførelse af bolig- og erhvervsbyggerier. Inden da havde Banken oplevede en betydelig vækst i midten af 1980’erne blandt andet i forbindelse med store udlån til spekulation i netop ejendomme, samt løfter om ganske høje indlånsrenter. Banken trådte imidlertid i betalingsstandsning i marts 1987, da Finanstilsynet stillede krav om yderligere [hensættelse]]r på bankens engagementer. Da 6. juli Banken på daværende tidspunkt krakkede, var der ikke etableret en indskydergarantifond. Gennem et efterspil i offentligheden og hos politikerne endte det derfor med at Nationalbanken stillede ansvarlig kapital til rådighed for Sydbank. Herefter overtog Sydbank 6. juli Bankens aktiviteter, og indskyderne kunne få en del af deres indestående udbetalt.