Forside Fora Privatøkonomi Eik Bank Eik Bank

#160820
Anonym

Hej..

Jeg fandt følgende på banktorvet:

Kontante indlån dækkes op til et beløb svarende til 100.000 euro fra 1.10.2010.
Garantifonden dækker dine kontante navnenoterede indlån op til et beløb svarende til 100.000 euro. Har du lånt penge i dit institut, bliver det beløb, du skylder, trukket fra dine indlån. Det betyder, at det beløb, som dækkes af Garantifonden, er indlån i instituttet fratrukket gæld til instituttet. Ved opgørelsen medtages også tilgodehavender og skyldige renter til og med datoen for instituttets konkurs.

Dvs. i følge det, så er dine renter dækket indtil konkursdatoen.