#160682
Soleil

En kommentar til dit indlæg kræver allerførst én oplysning, som du ikke giver: Er du enearving, eller er der der flere arvinger? Enhver kommentar til din adfærd vil blive kraftigt påvirket af svaret på dette spørgsmål. Herudover må en selv kortfattet kommentar nødvendigvis omfatte tre forskellige vinkler:
(1) Den juridiske.
Når du af statsforvaltningen er blevet udnævnt til værge i et “samværgemål” for din mor, betyder det, at du bestyrer hendes penge i “samråd” med hende. Det er ikke nogen nem situation, det er en balancegang, som lægger betydelig moralsk pres på dig. Du skal handle i hendes interesse, men det betyder ikke, du skal følge hendes råd/ønske, for hun anses ikke altid for at være i stand til at træffe fornuftige beslutninger. Men i forhold til banken, er det i alt fald dig, der bestemmer, det er ikke bankrådgiveren, for han er ikke udnævnt til værge, han er blot en sælger, der primært varetager bankens interesse, ikke hverken din eller din mors. Det er statsforvaltningen, der har tilsynet med dit værgemål, ikke en tilfældig bank. Og det er statsforvaltningen, du skal spørge, hvis du er i tvivl.

(2) Den moralske. Dit forsøg på at låne 900.000 af din mors depot er efter min mening klart på kant med etikken. Var det i din mors interesse? Det var jo den, du skulle varetage. Var der god sikkerhed for lånet? Var forrentningen i orden? Men bankrådgiveren havde ikke ret (i alt fald ikke juridisk) til at nægte, det er ikke hans depot, og han er ikke værge, men derimod sælger. Men han havde måske nok en moralsk ret til at sige til dig: “Er det virkelig i din mors interesse at låne dig alle disse penge?”

(3) Økonomisk er det klart i dag, at det havde været en fordel at sælge hele depotet i 2008. Men det var der jo ingen, der vidste den gang, hverken du, banken eller din moder, så det kan man ikke bruge til noget som helst, og du kan ikke efterfølgende bruge det til at retfærdiggøre dig. En halvering af kursværdien i din moders depot i 2008 viser i øvrigt, at investeringerne var fordelt forkert, der skulle have været flere investeringer i BRIK-lande, mere i obligationer mv. – investeringerne skulle kort sagt have været lagt i flere kurve. Så ville tabet kun have været 20-25%, det har mange fornuftige investore oplevet – og dette tab ville allerede været halet ind her i 2010. Du skal som værge snarest omlægge depot-investeringerne, det er i din mors interesse.