#160388
Michael

kurt1956

Kan du ikke lige kopiere den mail du får tilbage ind i et indlæg her? Husk lige at fjerne din egen mailadresse inden du kopierer dog.

Så skal vi hurtigt få afklaret om manden fupper dig (hvilket han jo sikkert gør)