#160228
thsv

Ligesom Eik bank ikke kan holde det af Skandiabanken lovede tillæg på 0,65% på deres boligprioritet, deres tillæg er idag det 4-dobbelte, nemlig 2,6%, hvor Nordea dog tilbyder blot 1,9% i tillæg, og gratis konvertering af prioriteten, så man kun betaler 1.400 kr, og faktisk får forhøjet trækningsretten til det oprindelige beløb fra 2005.
Nordeas prioritet er i modsætning til Eik banks faktisk et stående lån, over 30 år.
Skiftet til Nordea koster os faktisk ca. 220.000 kr i ekstra renter over 25 år i forhold til den oprindelige sats fra Skandiabanken, men sparer os for over 120.000 kr i forhold til den høje sats, som Eik bank er nået op på.
Beløb beregnet over 25 år ved en slado på 700.000 kr.