#160192
thsv

De 5 produkter opnås let af en boligejer:
Netbank
Visa/Dankort
Prioritet udlån
Grundkonto med kredit (personlig konto)
Prioritet indlån (f.eks. fælles budgetkonto)

Og har ydermere pensionsopsparing via firmaet i Nordea.