#159632
bjarne hymøller

JAmen dog! SAGEN ER AFSLUTTET VED FORLIG,underskrevet sparrekasse-direktør. E.Larsen

jeg citerer:

” VEDR. KLAGESAG I FORB.M GARANTISTILLELSE/DEPONERING EFTER UDLÆNDINGELOVEN§69.

Vi har nu gennemgået dine klagepunkter en ekstra gang,og vi må konstatere at dine
indsigelser mod garantistilelse samtidig med håndpantsætning af indestående er KORREKT.
Vi refunderer alle udgifter og erlagt provision.
Indbetalt klagegebyr til Pengeinst.Ankenævnet refunderes ligeledes med 150 kr.”
efterflg.
” Vi skal endnu engang beklage sagen,og håber at vi med nærværende har imødekommet dine indsigelser.
VI TILLADER OS HEREFTER AT BETRAGTE SAGEN SOM AFSLUTTET.
Kopi af nærværende skivelse er sendt til Ankenævnet”.

OG “Michael” spar flere injurier,jeg er osse i besidelse af BREV FRA ANKENÆVNET.
Underskrevet Thomas Benøe.
JEG CITERER:
“VEDR. KLAGE OVER HALS SPARREKASSE.

Sekretariatet har fra Hals Sparrekasse modtaget meddelse om,at ovennævnte klage er
imødekommet. Med henvisning til vedlagt klagegebyr 150 kr i check.
Sekretariatet betragter herefter sagen som afsluttet.”

OGSÅ jeg betragter sagen som afsluttet.
Jeg må bare beklage at nogen tænker mere på personlige ting end SAMMENHOLD
mod/med fælles finansiel rådgiver og formidler.
OG glædes over DETTE ikke trak i langdrag,da der iflg.jurist Thomas Brenøe i ankenævnet for pengeinst.,er opstået et hav af sager under finanskrisen,som de næsten drukner i.
MEN det hjælper altså at INDGIVE klagen,så meget her jeg fik ENDELIG medhold i 1. instans,så at sige,desværre vil de ikke offentligøre den,så du må finde andet at snage i.
JEG ER I Besidelse af alle dukumenter,er det teknisk muligt vil jeg gøre bringe DEM HER.
Du kan således ikke kalde mig løgner mere,idet jeg ikke forventer et tillykke fra dig og “General Prier” FARVEL TAK. mvh. Familiefar.