#159598
thsv

ved, at serien er ret lille, så få pensionsselkaber sidder på alle obligationerne, og derved kan kontrollere kursen.
For øvrigt stiger alle realkreditobligationerne i kurs, når serierne lukker.