#159572
bjarne hymøller

Som det fremgaar af mybanker.dk s udmerkede OVERSIGT,har der veret MANGE indleg,
de fleste IRrelavere,nogle tilmed SLETTET af mybanker.dk fordi de var uegnet.
Jeg resumerer; klagen gik paa manglende oplysninger,selv direkte adspurgt.
Af noedvendighed bestilte jeg en OBLIGATORISK”konto” paa godt 60.000 kr for at frem-
skynde en meget langsomlig SAGSbeh.om familiesammenfoering FRA BANGKOK.(udlendingeservice har en rekke krav,det blot endnu et langsomlig og dyrt et.Et endet eks. er,vi har maatet leje BOLIG I DK,lenge inden vi maate komme!
Da vi endelig ku komme hertil,gjorde Spar Hals det at de trak 2.5% af summen(>kr1500/Aar)fra min loenkt.
(jeg er osse GARANT og vort felles barn har opsparing der)det var en IKKE oplyst”provision”vi nu har faaet retur,og det er nu 0.00%,renten af de godt 60.000 kr er dog beskeden.Alle udgifter osse klagegebyr OG en Undskyldning fra Direktoeren selv.
Nb. BOERNEOPSPARINGen er MEGET god hos dem.(nok nr 1 i DK).