#159506
Anonym

hvis de ønsker at benytte sig af fortrydelsesret.

På baggrund af denne opbygning vil fortrydelsesretten altid være frafaldet når ansøger modtager svar på sin ansøgning, da undersøgelsen på dette tidspunkt allerede har fundet sted.

Hvis låneansøger laver betalinger med kreditkort tilhørende tredjepart kan NordiCash ikke holdes ansvarlig for denne hævning eller fremtidige hævninger. Dette er udelukkende en sag mellem låneansøger og tredjepart. NordiCash tager en betaling med kreditkort fra tredjepart som en accept fra tredjepart til at der i fremtiden kan hæves eventuelle løbende eller manglende betalinger, gebyrer og rykkere forbundet med låneansøgers lån eller ansøgning. Ved at tredjepart laver kreditkort betaling for låneansøger eller tillader at låneansøger benytter kreditkort, påtager tredjepart sig altså rollen som kautionist. Det er låneansøgers pligt at oplyse en eventuel tredjepart om dette før brug af kreditkort ejet af tredjepart. Et eventuelt retsligt efterspil omkring betalinger trukket af NordiCash på tredjeparts kreditkort vil altså udelukkende være mellem lånesøger og tredjepart. NordiCash kan på ingen måde holdes ansvarlig for dette.

NordiCash forbeholder sig retten til at indkræve skyldige beløb via et hvilket som helst middel der måtte være til rådighed. Dette kan være via direkte træk på kundens bank konto, PBS, SMS, eventuelle kreditkort benyttet og andre metoder der eventuelt måtte være eller komme i fremtiden. NordiCash forbeholder sig retten til at indkræve skyldige beløb imod kunders vilje hvis betaling ikke er sket til tiden.

I forbindelse med opkrævning via SMS vil alle gebyrer til teleselskaber og gateway udbyder mm blive for kundens regning i tillæg til det skyldige beløb. Dette kan være op til 55% af det opkrævede beløb.

I forbindelse med inkasso eller manglende betaling vil alle udgifter til inkasso og inddrivelse af gæld blive tillagt gælden.

Som kunde eller ansøger hos NordiCash accepteres samtlige af disse vilkår i forbindelse med ansøgning uanset om lån gives eller ej.