#159296
Anonym

Alle, der indbetaler til pension og forsikringer i pensionsselskaber, betaler dels en aftalt procentsats af det indbetalte beløb i gebyr (typisk 4%), og alle betaler et årligt administrationsgebyr for at få forvaltet pensionen. Hvis der endvidere er valgt forsikringsordninger – livsforsikringer, sundhedsforsikringer, invalideforsikringer og kontosikring – trækkes der betaling for disse i de indbetalte beløb.
Som Dennis Kristensen sagde, er det via overenskomsterne valgt, hvilken forsikringsdækning der skal være. FOAs medlemmer hører til i en anden “risikogruppe” end for eksempel kontorfolk. Derfor er deres forsikringer dyrere, og der bliver således mindre tilbage til pensionsopsparingen. Det vil være gældende uanset hvilket selskab man vælger.
Når det er sagt, er det stadig kritisabelt, at pensionsinvesteringerne giver så dårligt afkast i Pensam, og forhåbentligt kommer der fokus på sagen nu. Det ville også være nærliggende i samme ombæring at se på omkostningerne til administrationen, hvor meget der udbetales i forsikringsdækning etc.
Hvis man selv frivilligt indbetaler ekstra til sin pension via arbejdsgiver, bør man overveje, om man virkelig har lyst til at lade pensionsselskabet få op til 4% af indbetalingen forlods og efterfølgende betale årlige gebyrer for adminstrationen. Vil man ikke på denne måde bidrage til pensionsselskabernes overskud og flotte kontorer, kan alternativet være at oprette et depot i en bank og selv administrere investeringerne. Der findes flere billige muligheder.